KLP SEMPOZYUMU -IV "Sonbahar 2018"


Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda kurulduğu 1944 yılından beri biyopsikososyal yaklaşım modeli benimsenmiştir. Kurulmasından bugüne kadar pek çok öğretim üyesi, araştırma görevlisi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşire arkadaşımız bu ilkeler doğrultusunda çalışmış ve “Konsültasyon–Liyezon Psikiyatrisi “ Bilim Dalı’nın kurulması ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Son olarak stratejik hedefimiz doğrultusunda Türkiye’de ilk defa KLP Bilim Dalı yan dal uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde girişimler KLP Bilim Dalı ve Psikiyatri Anabilim Dalı Akademik Kurul kararlarıyla Mayıs 2018’de başlatılmıştır.

Modern tıptaki ilerlemeler, karmaşık tanı ve tedavi yöntemleri, zorlu cerrahi girişimler, doku ve organ nakilleri gerek hastaların gerekse bu alanlarda çalışan hekimlerin KLP desteğine gereksinimini artırmıştır. Bu artan gereksinimin karşılanması için çok önemli olan eğitim etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla Mart 2016’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dallarının işbirliği ile sempozyumlar dizisi başlatılmıştır. Ankara Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin dönüşümlü olarak ev sahipliği yaptığı bu sempozyumların dördüncüsü 25-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Sizleri IV. KLP sempozyumuna davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Sempozyum düzenleme kurulu üyelerine , katkı veren tüm konuşmacılara ve katılacak tüm meslektaşlarımıza programa destek veren ilaç endüstrisi temsilcilerine, Türkiye Psikiyatri Derneğine ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi yöneticilerine yürekten teşekkür ederim. Her yıl Eylül ayının son haftasında KLP Sempozyumlarının dönüşümlü olarak devamını dilerim. Sempozyumda görüşmek üzere,

Saygılarımla…

Prof.Dr.Hakan Kumbasar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı